معماری و طراحی دکوراسیون داخلی

نوع طراحی، انتخاب و چیدمان وسایل، نور و رنگ آمیزی متناسب در محیط زندگی و محل کار تاثیر بسزایی در روند زندگی و کار دارد. رعایت اصول فنی طراحی دکوراسیون داخلی و نمای خارجی ساختمان علاوه بر ایجاد حس آرامش و طراوت در محیط زندگی، بر جذب و دوام مشتریان و مراجعین و افزایش کارایی پرسنل در محیط کار می‌افزاید و این مهم که خصوصا در عصر حاضر از…

AutoCAD + 3Ds Max + Vray

مدیریت پروژه

متره و برآورد پروژه با فهرست بها و تهیه صورت وضعیت با Excel کنترل پروژه و دادن برنامه زمانبندی با MS.Project پیمان و کلیه قوانین مربوط به عقد قرارداد بر اساس قوانین وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه مرور قوانین و نما و ضوابط مربوط به شهرداری در مورد تامین پارکینگ و نورگیر و غیره      در این دوره فراگیران با تنظیم برنامه زمانبندی برای یک…

ETABS

[سرفصل ها]تحلیل و طراحی ساختمان های بتونی (قاب خمشی) تحلیل و طراحی ساختمان های فلزی تحلیل و طراحی ساختمان های بتونی (قاب خمشی و دیوار برشی) تحلیل و طراحی ساختمان های فولادی با سقف مرکب[توجیه اقتصادی]

SAFE

[سرفصل ها]تحلیل و طراحی پی ساده تحلیل و طراحی پی نواریتحلیل و طراحی پی گستردهتحلیل و طراحی دال [توجیه اقتصادی]

ArchiCAD

[سرفصل ها]SlabWallBeamSection & Evaluation[توجیه اقتصادی]

رايانه كار نرم افزار 3DMax

[سرفصل ها]با گرايش معماري* با گواهينامه فني حرفه اي (بين المللي)[توجیه اقتصادی]