کارگاه دکوراسیون منزل ( دکودا )

ضرورت تشکیل دوره: توانایی تغییر فضای مسکونی با حداقل‌ها+کسب مهارت در چوب  شناسی و کار با چوب درک کامل فضای انسانی+ارتباط انسان با اشیاء از طریق نورپردازی و  ارتباط مبلمان و انسان استفاده شخصی و یا اشتغال‌زایی توسط مهارت چوب شناسی و ایجاد  فضاهای دلخواه و لوازم دلخواه چوبی تغییر لوازم مندرس توسط اشکال چوبی که خود دانشجویان توانایی…

نورپردازی در معماری

ضرورت تشکیل دوره: نورپردازی و طراحی روشنایی به عنوان یک عامل اثرگذار در طرح‌های معماری، طراحی نما و محوطه نقش اساسی دارد، با توجه به جدید بودن این دوره و عدم پرداختن به طراحی روشنایی در دانشگاه‌ها، فراگیری این دوره برای معماران و طراحان بسیار حائز اهمیت است.اهداف برگزاری دوره: آشنایی با طراحی روشنایی در سیستم‌های مختلف و کاربری‌های…

اسکیس و راندو

[سرفصل ها] آشنایی با ترسیم شناسایی اسکیس و کروکیآموزش نحوه ترسیم خطوط آشنایی با مفاهیم اولیه تعادل، تقارن، نظم، محدودیت، ریتم حرکت و ...ترکیب سطوح و احجام  آشنایی با انواع پرسپکتیو( پارالاین، آگزانومتریک، 1 نقطه ای، 2 نقطه ای، 3 نقطه ای) آشنایی با مبحث نور و سایه ترسیم پلان، نما، برش آشنایی با رنگ (کنتراست ها، هارمونی ها) راندو با…

ماکت سازی

[سرفصل ها]آشنایی با ماکت سازی، شناخت مواد و ابزار آلات طریقه گسترده سازی  کار با مقوا (گسترده سازی و برش)کار با فوم سفت و نرم (فارسی بر کردن)کار با چوب بالسا کار با گچ، خمیر گل سازی، گل  کار با ابزار و مواد آماده [توجیه اقتصادی]