دوره جامع ICDL (درجه 1 و 2)

روشن  است که یکی از ملزومات زندگی در عصر تکنولوژی و فن‌آوری، دانش کاربری کامپیوتر می‌باشد. می‌توان اذعان داشت که این دانش پیش نیاز احراز اکثر مشاغل و نیاز عمده‌ی آموزشی دانشجویان و نیز سایر کاربران و علاقه‌مندان کامپیوتر است. ICDL مخفف International Computer Driving Licence به معنای گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر، می‌باشد که شامل دو دوره…

شامل هفت مهارت

آموزش SPSS

دوره آموزشی نرم افزار SPSS برای دانشجویانی که جهت تحلیل داده‌های پایان‌نامه خود و یا محققانی که جهت تحلیل داده‌های خود به روشهای پیشرفته نیاز دارند، طراحی شده است.آموزش نرم افزار تخصصی SPSS مشتمل دو دوره می باشد.[سرفصل ها]دوره مقدماتی آموزش SPSSورود داده‌ها، تعریف متغیرها و دسته بندی متغیرهاشاخصهای توصیف داده ها و تحلیلهای اکتشافیآزمونهای…

مونتاژكار و ارتقاء كامپيوترهاي شخصي

[سرفصل ها]تعميرنگهداري ارتقاءنصب راه اندازي* با گواهينامه فني حرفه اي (بين المللي)[توجیه اقتصادی]

تحلیل آماری با Lisrel

این دوره برای دانشجویانی طراحی شده است که برای انجام تحقیقات خود نیازمند تکنیک چند متغیره مدل معادلات ساختاری (Structural Equation Modeling) می باشد. این روش مدل سازی امروزه به عنوان یکی از پیشرفته ترین روشهای آنالیز آماری و مدلسازی مطرح شده است.[سرفصل ها]تحلیل عاملی تاییدی (CFA) یا Measurement ModelCongeneric measurement modelConstruct ReliablityConvergent ValidityCross ValidationDiscriminant ValidityModification…

اینترنت پیشرفته

این دوره کوتاه مدت و فشرده ویژه افرادی تدوین گردیده است که تصمیم دارند از امکانات موجود در شبکه‌جهانی اینترنت نهایت استفاده را ببرند و با جدیدترین فناوریهای مرتبط با اینترنت آشنا گردند.همچنین این دوره می تواند به عنوان یک دوره تکمیلی در کنار دوره ICDL گذرانده شود تا با نکات حرفه ای و کاربردی که در سرفصلهای ICDL وجود ندارد آشنا گردد.[سرفصل…

نرم‌افزارهای مرتبط با اینترنت