کارگاه آموزشی گرافیک و بازارپسندی محصولات

این دوره در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۸۹ برگزار شده است تاریخ برگزاری کارگاه: 15 دیماه 1389نخستین کارگاه آموزشی (Workshop) با موضوع «گرافیک و بازارپسندی محصولات» در تاریخ 15 دیماه 1389 در محل مجتمع آموزشی کیش مهر برگزار خواهد شد. مدرس این کارگاه 6 ساعته، دکتر امین اسداللهی (دکترای مدیریت بازرگانی و تبلیغات) خواهد بود.[سرفصل ها]ایده های تبلیغاتی متمایز کننده…

مدلینگ در CATIA

در این دوره، هنرجویان مدلسازي انواع قطعات صنعتی را به روش TAP و مدلسازي حداقل 100قطعه را در سه سطح ساده، متوسط و پیشرفته به صورت عملی خواهند آموخت.[سرفصل ها]آشنایی با سیستم CAD/CAM/CAEآشنایی با روش طراحی TAP به عنوان مدرنترین روش مدلسازينحوه مدلسازي پارامتریکآشنایی با قابلیتها، محیط و مفاهیم مورد استفاده در CATIA ترسیم Sketch و قیدگذاري Sketch ترسیم…