:: آخرین اخبار موسسه کیش مهر ::

ثبت نام کلاس گرافیک رایانه یک

ثبت نام کلاس گرافیک رایانه یک

جدیدترین کلاس گرافیک رایانه یک برای ترم تابستان از 10 مرداد ماه برای روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 الی 19 شروع میگردد . جهت ثبت نام و استفاده از تخفیف ویژه  35% می توانید با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید . حداکثر ظرفیت ثبت نام برای دوره ها 12 نفر می باشد ، که در دوره هایی که نیاز به کامپیوتر می باشد برای هر نفر یک کامپیوتر در نظر گرفته…

۱۳۹۶/۴/۲۴ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
ثبت نام کلاس برنامه نویسی وب داینامیک

ثبت نام کلاس برنامه نویسی وب داینامیک

جدیدترین کلاس برنامه نویسی صفحات وب داینامیک  PHP ویژه ترم تابستان از 9 مرداد ماه در روزهای دوشنبه از ساعت 16 الی 19 برگزار میگردد . جهت ثبت نام و استفاده از تخفیف ویژه  20% می توانید با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید . حداکثر ظرفیت ثبت نام برای دوره ها 12 نفر می باشد ، که در دوره هایی که نیاز به کامپیوتر می باشد برای هر نفر یک کامپیوتر در…

۱۳۹۶/۴/۲۴ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
ثبت نام دوره گرافیک وب

ثبت نام دوره گرافیک وب

جدیدترین کلاس  گرافیک وب برای ترم تابستان از 5مرداد ماه برای روزهای پنجشنبه  ساعت 12 الی 15 شروع میگردد . جهت ثبت نام و استفاده از تخفیف ویژه  30% می توانید با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید . حداکثر ظرفیت ثبت نام برای دوره ها 12 نفر می باشد ، که در دوره هایی که نیاز به کامپیوتر می باشد برای هر نفر یک کامپیوتر در نظر گرفته می شود

۱۳۹۶/۴/۲۴ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
ثبت نام کلاس ICDL

ثبت نام کلاس ICDL

جدیدترین کلاس  ICDL ویژه ترم تابستان از 12مرداد ماه برای روزهای پنجشنبه ساعت 12الی 15 شروع میگردد . جهت ثبت نام و استفاده از تخفیف ویژه  30% می توانید با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید . حداکثر ظرفیت ثبت نام برای دوره ها 12 نفر می باشد ، که در دوره هایی که نیاز به کامپیوتر می باشد برای هر نفر یک کامپیوتر در نظر گرفته می شود

۱۳۹۶/۴/۲۴ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
ثبت نام حسابداری ویژه بازار کار

ثبت نام حسابداری ویژه بازار کار

جدیدترین کلاس حسابداری ویژه بازار کار برای ترم تابستان از 3 مرداد ماه برای روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 الی 19  شروع میگردد . جهت ثبت نام و استفاده از تخفیف ویژه  30% می توانید با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید .حداکثر ظرفیت ثبت نام برای دوره ها 12 نفر می باشد ، که در دوره هایی که نیاز به کامپیوتر می باشد برای هر نفر یک کامپیوتر در نظر…

۱۳۹۶/۴/۲۱ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
ثبت نام دوره ناظر فنی چاپ

ثبت نام دوره ناظر فنی چاپ

جدیدترین کلاس ناظر فنی چاپ برای ترم تابستان از 5 مرداد ماه برای روزهای پنجشنبه ساعت 15 الی 18  شروع میگردد جهت ثبت نام و استفاده از تخفیف ویژه  30% می توانید با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید . حداکثر ظرفیت ثبت نام برای دوره ها 12 نفر می باشد ، که در دوره هایی که نیاز به کامپیوتر می باشد برای هر نفر یک کامپیوتر در نظر گرفته می شود

۱۳۹۶/۴/۲۱ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر