:: آخرین اخبار موسسه کیش مهر ::

ثبت نام حسابداری ویژه بازار کار

ثبت نام حسابداری ویژه بازار کار

ثبت نام دوره حسابداری ویژه بازار کار برای فصل زمستان با تخفیف 45% برای روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه و ساعت 17 الی 19 تا انتهای آذر ماه ادامه دارد . این دوره از 2 دی ماه آغاز گردیده و در انتهای اسفندماه به پایان می رسد . عزیزانی که در این دوره ثبت نام می نمایند امکان جابجایی و به تعویق انداختن دوره را ندارند . کلیه دوره هایی که نیاز به کامپیوتر…

۱۳۹۶/۹/۲۲ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
ثبت نام دوره ICDL

ثبت نام دوره ICDL

ثبت نام دوره  ICDL برای فصل زمستان با تخفیف 40% برای روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه و ساعت 17 الی 19 تا انتهای آذر ماه ادامه دارد . این دوره از 2 دی ماه آغاز گردیده و در انتهای اسفندماه به پایان می رسد . عزیزانی که در این دوره ثبت نام می نمایند امکان جابجایی و به تعویق انداختن دوره را ندارند . کلیه دوره هایی که نیاز به کامپیوتر دارند برای هر…

۱۳۹۶/۹/۲۲ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
ثبت نام دوره دکوراسیون داخلی

ثبت نام دوره دکوراسیون داخلی

ثبت نام دوره  دکوراسیون داخلی برای فصل زمستان با تخفیف 45% برای روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه و ساعت 17 الی 19 تا انتهای آذر ماه ادامه دارد . این دوره از 2 دی ماه آغاز گردیده و در انتهای اسفندماه به پایان می رسد . عزیزانی که در این دوره ثبت نام می نمایند امکان جابجایی و به تعویق انداختن دوره را ندارند . کلیه دوره هایی که نیاز به کامپیوتر…

۱۳۹۶/۹/۲۱ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
ثبت نام دوره گرافیک دو

ثبت نام دوره گرافیک دو

ثبت نام دوره گرافیک رایانه دو برای فصل زمستان با تخفیف 45% برای روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه و ساعت 17 الی 19 تا انتهای آذر ماه ادامه دارد . این دوره از 2 دی ماه آغاز گردیده و در انتهای اسفندماه به پایان می رسد . عزیزانی که در این دوره ثبت نام می نمایند امکان جابجایی و به تعویق انداختن دوره را ندارند . کلیه دوره هایی که نیاز به کامپیوتر…

۱۳۹۶/۹/۲۱ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
ثبت نام دوره تدوین

ثبت نام دوره تدوین

ثبت نام دوره تدوین برای فصل زمستان با تخفیف 45% برای روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه و ساعت 17 الی 19 تا انتهای آذر ماه ادامه دارد . این دوره از 2 دی ماه آغاز گردیده و در انتهای اسفندماه به پایان می رسد . عزیزانی که در این دوره ثبت نام می نمایند امکان جابجایی و به تعویق انداختن دوره را ندارند . کلیه دوره هایی که نیاز به کامپیوتر دارند برای…

۱۳۹۶/۹/۲۰ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
ثبت نام دوره گرافیک یک

ثبت نام دوره گرافیک یک

ثبت نام دوره گرافیک رایانه یک برای فصل زمستان با تخفیف 45% برای روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه و ساعت 17 الی 19 تا انتهای آذر ماه ادامه دارد . این دوره از 2 دی ماه آغاز گردیده و در انتهای اسفندماه به پایان می رسد . عزیزانی که در این دوره ثبت نام می نمایند امکان جابجایی و به تعویق انداختن دوره را ندارند . کلیه دوره هایی که نیاز به کامپیوتر…

۱۳۹۶/۹/۲۰ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر