:: آخرین اخبار موسسه کیش مهر ::

کلاس های آماده ثبت نام برای آبان ماه

کلاس های آماده ثبت نام برای آبان ماه

جدیدترین کلاس های در حال شروع برای ترم تابستان به شرح ذیر جهت ثبت نام هنرجویان اعلام می گردد .  این تخفیفات ویژه ، به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس مجتمع آموزشی کیش مهر می باشد . حداکثر ظرفیت ثبت نام برای دوره ها 12 نفر می باشد ، که در دوره هایی که نیاز به کامپیوتر می باشد برای هر نفر یک کامپیوتر در نظر گرفته می شودنام دورهروز برگزاریساعتتاریخ…

۱۳۹۵/۷/۲۹ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
تعطیلی روز پنجشنبه 22 مهر ماه

تعطیلی روز پنجشنبه 22 مهر ماه

هنرجویان و مراجعین محترم ، توجه داشته باشید کیش مهر در روز پنجشنبه مورخه 22 مهر ماه تعطیل می باشد./م

۱۳۹۵/۷/۲۱ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
دوره هایی که در مهر ماه شروع می شوند

دوره هایی که در مهر ماه شروع می شوند

جدیدترین کلاس های در حال شروع برای ترم تابستان به شرح ذیر جهت ثبت نام هنرجویان اعلام می گردد .  این تخفیفات ویژه ، به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس مجتمع آموزشی کیش مهر می باشد . حداکثر ظرفیت ثبت نام برای دوره ها 12 نفر می باشد ، که در دوره هایی که نیاز به کامپیوتر می باشد برای هر نفر یک کامپیوتر در نظر گرفته می شودنام دورهروز برگزاریساعتتاریخ…

۱۳۹۵/۶/۲۰ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
شروع کلاس های ویژه شهریور با تخفیف ویژه

شروع کلاس های ویژه شهریور با تخفیف ویژه

جدیدترین کلاس های در حال شروع برای ترم تابستان به شرح ذیر جهت ثبت نام هنرجویان اعلام می گردد .  این تخفیفات ویژه ، به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس مجتمع آموزشی کیش مهر می باشد . حداکثر ظرفیت ثبت نام برای دوره ها 12 نفر می باشد ، که در دوره هایی که نیاز به کامپیوتر می باشد برای هر نفر یک کامپیوتر در نظر گرفته می شودنام دورهروز برگزاریساعتتاریخ…

۱۳۹۵/۶/۱۱ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
ثبت نام دوره های آموزشی با 50 درصد تخفیف

ثبت نام دوره های آموزشی با 50 درصد تخفیف

 جدیدترین کلاس های در حال شروع برای ترم تابستان به شرح ذیر جهت ثبت نام هنرجویان اعلام می گردد .  این تخفیفات ویژه ، به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس مجتمع آموزشی کیش مهر می باشد . حداکثر ظرفیت ثبت نام برای دوره ها 12 نفر می باشد ، که در دوره هایی که نیاز به کامپیوتر می باشد برای هر نفر یک کامپیوتر در نظر گرفته می شودنام دورهروز برگزاریساعتتاریخ…

۱۳۹۵/۵/۲۵ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
شروع جدید ترین کلاس ها با تخفیف های ویژه

شروع جدید ترین کلاس ها با تخفیف های ویژه

جدیدترین کلاس های در حال شروع برای ترم تابستان به شرح ذیر جهت ثبت نام هنرجویان اعلام می گردد .  این تخفیفات ویژه ، به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس کیش مهر می باشد . حداکثر ظرفیت ثبت نام برای دوره ها 12 نفر می باشد ، که در دوره هایی که نیاز به کامپیوتر می باشد برای هر نفر یک کامپیوتر در نظر گرفته می شودنام دورهروز برگزاریساعتتاریخ شروعتخفیفگرافیک…

۱۳۹۵/۴/۲۹ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر