:: آخرین اخبار موسسه کیش مهر ::

ثبت نام دوره های آموزشی با 50 درصد تخفیف

ثبت نام دوره های آموزشی با 50 درصد تخفیف

 جدیدترین کلاس های در حال شروع برای ترم تابستان به شرح ذیر جهت ثبت نام هنرجویان اعلام می گردد .  این تخفیفات ویژه ، به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس مجتمع آموزشی کیش مهر می باشد . حداکثر ظرفیت ثبت نام برای دوره ها 12 نفر می باشد ، که در دوره هایی که نیاز به کامپیوتر می باشد برای هر نفر یک کامپیوتر در نظر گرفته می شودنام دورهروز برگزاریساعتتاریخ…

۱۳۹۵/۵/۲۵ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
شروع جدید ترین کلاس ها با تخفیف های ویژه

شروع جدید ترین کلاس ها با تخفیف های ویژه

جدیدترین کلاس های در حال شروع برای ترم تابستان به شرح ذیر جهت ثبت نام هنرجویان اعلام می گردد .  این تخفیفات ویژه ، به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس کیش مهر می باشد . حداکثر ظرفیت ثبت نام برای دوره ها 12 نفر می باشد ، که در دوره هایی که نیاز به کامپیوتر می باشد برای هر نفر یک کامپیوتر در نظر گرفته می شودنام دورهروز برگزاریساعتتاریخ شروعتخفیفگرافیک…

۱۳۹۵/۴/۲۹ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
ثبت نام دوره های حسابداری و دکوراسیون باتخفیف ویژه

ثبت نام دوره های حسابداری و دکوراسیون باتخفیف ویژه

جدیدترین کلاس های در حال شروع برای ترم تابستان به شرح ذیل جهت ثبت نام هنرجویان اعلام می گردد .  این تخفیفات ویژه ، به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس کیش مهر می باشد . حداکثر ظرفیت ثبت نام برای دوره ها 12 نفر می باشد ، که در دوره هایی که نیاز به کامپیوتر می باشد برای هر نفر یک کامپیوتر در نظر گرفته می شوددوره آموزشیروز برگزاریساعتتاریخ…

۱۳۹۵/۴/۱۲ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
شروع کلاس های تابستانی با تخفیف ویژه

شروع کلاس های تابستانی با تخفیف ویژه

نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر جدیدترین کلاس های در حال شروع برای ترم تابستان به شرح ذیل جهت ثبت نام هنرجویان اعلام می گردد .  این تخفیفات ویژه ، به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس کیش مهر می باشد . حداکثر ظرفیت ثبت نام برای دوره ها 12 نفر می باشد ، که در دوره هایی که نیاز به کامپیوتر می باشد برای هر نفر یک کامپیوتر در نظر گرفته…

۱۳۹۵/۴/۸ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
دوره های در حال شروع

دوره های در حال شروع

جدیدترین کلاس های در حال شروع برای ترم تابستان به شرح ذیر جهت ثبت نام هنرجویان اعلام می گردد .  این تخفیفات ویژه ، به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس کیش مهر می باشد . حداکثر ظرفیت ثبت نام برای دوره ها 12 نفر می باشد ، که در دوره هایی که نیاز به کامپیوتر می باشد برای هر نفر یک کامپیوتر در نظر گرفته می شودنام دورهروز برگزاریساعتتاریخ شروعتخفیفحسابدارییکشنبه…

۱۳۹۵/۳/۲۴ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
جدید ترین کلاس های در حال شروع

جدید ترین کلاس های در حال شروع

جدیدترین کلاس های در حال شروع برای ترم تابستان به شرح ذیر جهت ثبت نام هنرجویان اعلام می گردد .  این تخفیفات ویژه ، به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس کیش مهر می باشد . حداکثر ظرفیت ثبت نام برای دوره ها 12 نفر می باشد ، که در دوره هایی که نیاز به کامپیوتر می باشد برای هر نفر یک کامپیوتر در نظر گرفته می شودنام دورهروز برگزاریساعتتاریخ شروعتخفیفگرافیک…

۱۳۹۵/۳/۲۳ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر