:: آخرین اخبار موسسه کیش مهر ::

ثبت نام دوره ناظر فنی چاپ

ثبت نام دوره ناظر فنی چاپ

جدیدترین کلاس ناظر فنی چاپ برای ترم تابستان از 5 مرداد ماه برای روزهای پنجشنبه ساعت 15 الی 18  شروع میگردد جهت ثبت نام و استفاده از تخفیف ویژه  30% می توانید با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید . حداکثر ظرفیت ثبت نام برای دوره ها 12 نفر می باشد ، که در دوره هایی که نیاز به کامپیوتر می باشد برای هر نفر یک کامپیوتر در نظر گرفته می شود

۱۳۹۶/۴/۲۱ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
ثبت نام دوره عکاسی

ثبت نام دوره عکاسی

جدیدترین کلاس های آتلیه عکس دیجیتال برای ترم تابستان از 2 مرداد ماه برای روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 17 الی 19 شروع میگردند . جهت ثبت نام و استفاده از تخفیف ویژه  30% می توانید با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید . حداکثر ظرفیت ثبت نام برای دوره ها 12 نفر می باشد ، که در دوره هایی که نیاز به کامپیوتر می باشد برای هر نفر یک کامپیوتر در نظر…

۱۳۹۶/۴/۲۱ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
ثبت نام کلاس گرافیک رایانه یک

ثبت نام کلاس گرافیک رایانه یک

جدیدترین کلاس گرافیک رایانه یک برای ترم تابستان از 4 مرداد ماه برای روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 الی 19 شروع میگردد . جهت ثبت نام و استفاده از تخفیف ویژه  50% می توانید با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید . حداکثر ظرفیت ثبت نام برای دوره ها 12 نفر می باشد ، که در دوره هایی که نیاز به کامپیوتر می باشد برای هر نفر یک کامپیوتر در…

۱۳۹۶/۴/۲۱ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
ثبت نام کارگاه طراحی

ثبت نام کارگاه طراحی

جدیدترین کلاس کارگاه طراحی ویژه ترم تابستان از 6 مرداد ماه برای روزهای جمعه ساعت 10 الی 14  شروع میگردد . جهت ثبت نام و استفاده از تخفیف ویژه  25% می توانید با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید . حداکثر ظرفیت ثبت نام برای دوره ها 12 نفر می باشد ، که در دوره هایی که نیاز به کامپیوتر می باشد برای هر نفر یک کامپیوتر در نظر گرفته می شود

۱۳۹۶/۴/۱۳ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
ثبت نام حسابداری ویژه بازار کار

ثبت نام حسابداری ویژه بازار کار

جدیدترین کلاس حسابداری ویژه بازار کار برای ترم تابستان از 5 مرداد ماه برای روزهای پنجشنبه ساعت 9 الی 12  شروع میگردد . جهت ثبت نام و استفاده از تخفیف ویژه  25% می توانید با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید .حداکثر ظرفیت ثبت نام برای دوره ها 12 نفر می باشد ، که در دوره هایی که نیاز به کامپیوتر می باشد برای هر نفر یک کامپیوتر در نظر گرفته می…

۱۳۹۶/۴/۱۳ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر
ثبت نام دوره ICDL

ثبت نام دوره ICDL

جدیدترین کلاس ICDL ویژه ترم تابستان از 5 مرداد ماه برای روزهای پنجشنبه ساعت 9 الی 12  شروع میگردد . جهت ثبت نام و استفاده از تخفیف ویژه  30% می توانید با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید . حداکثر ظرفیت ثبت نام برای دوره ها 12 نفر می باشد ، که در دوره هایی که نیاز به کامپیوتر می باشد برای هر نفر یک کامپیوتر در نظر گرفته می شود

۱۳۹۶/۴/۱۳ » نویسنده: واحد روابط عمومی موسسه کیش مهر