:: پرداخت های متفرقه ::

اين بخش جهت پرداختهاي متفرقه به آموزشگاه مي باشد.
جهت پرداخت آنلاين شهريه مي توانيد هنگام پر نمودن فرم ثبت نام آنلاين گزينه پرداخت آنلاين را بزنيد و مستقيما پرداخت نماييد.
پرداخت آنلاین (کارت شتاب)
واریز به حساب
captcha