واحد مدیریت کیفیت

مجتمع آموزشی کیش مهر جهت بهینه سازی ارائه خدمات آموزشی خود و جلب رضایت هنرجویان مبحث نظارت و تحقیق و توسعه کیفیت را در لایه‌های مختلف اجرا می نماید. اقداماتی نظیر برگزاری نظرسنجی‌های متعدد طی هر دوره آموزشی، آنالیز و تحلیل آماری نتایج نظرسنجی‌ها، همکاری مشروط با اساتید، ثبت تمام مراحل تحصیلی هنرجویان و تدوین جداول مدیریت کیفیت، و نیز پیگیری و نظارت کلیه پرسنل مجتمع، منجر به اخذ گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001:2000 از Tuv Nord آلمان گردیده است.

همچنین ارتباط با هنرجویان، پیگری مشکلات آموزشی آنها و بهره گیری از نظرات و پیشنهادات ارائه شده و نیز تعامل واحد برنامه ریزی درسی با اساتید محترم کیش مهر، موجب شده تا رضایت اکثریت در برگزاری دوره های آموزشی جلب گردد.

گواهینامه ایزو 9001