مديريت كيفيت

مجتمع آموزشی کیش مهر با کسب گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2000 گامی دیگر در جهت کسب رضایت مشتری برداشته است. این گواهینامه با جدیت و پیگیری کلیه پرسنل در جهت دستیابی به خط مشی کیفیت آموزشگاه کسب گردیده است.

مجتمع آموزشی کیش مهر اولین و تنها مرکز آموزش های تخصصی در کشور می باشد که گواهینامه مدیریت کیفیت را دریافت کرده است.

گواهينامه ايزو

گواهينامه ايزو - انگليسي