:: ویدیو های کیش مهر ::

جلوهای ویژه در فتوشاپ

  • بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱/۲۱

جلوه های ویژه در فتوشاپ یکی از هنرهایی است که در ایران به آن کمتر اهمیت داده شده است و در ایران از فتوشاپ برای کارهایی که بیشتر در رابطه با اصول گرافیکی است یاد می شود در صورتی که توانایی های این نرم افزار بطور باور نکردنی در حال گسترش است . این ویدئو نشان می دهد که با فتوشاپ چه کارهایی در زمینه جلوهای ویژه می توان انجام داد .