:: ویدیــو های کیش مهر ::

نمونه کار تدوین هنرجویان

نمونه کار تدوین هنرجویان

نمونه کار خانم کبیری از هنرجویان سابق دوره آموزشی تدوین کیش مهر.

۱۳۹۶/۱/۲۴ » نویسنده: واحد آموزشی موسسه کیش مهر
نمونه کار تدوین هنرجویان

نمونه کار تدوین هنرجویان

نمونه کار خانم کبیری از هنرجویان سابق دوره آموزشی تدوین کیش مهر.

۱۳۹۶/۱/۲۴ » نویسنده: واحد آموزشی موسسه کیش مهر
جلوهای ویژه در فتوشاپ

جلوهای ویژه در فتوشاپ

جلوه های ویژه در فتوشاپ یکی از هنرهایی است که در ایران به آن کمتر اهمیت داده شده است و در ایران از فتوشاپ برای کارهایی که بیشتر در رابطه با اصول گرافیکی است یاد می شود در صورتی که توانایی های این نرم افزار بطور باور نکردنی در حال گسترش است . این ویدئو نشان می دهد که با فتوشاپ چه کارهایی در زمینه جلوهای ویژه می توان انجام داد .

۱۳۹۶/۱/۲۱ » نویسنده: واحد آموزشی موسسه کیش مهر
ویدئو تبلیغاتی کیش مهر

ویدئو تبلیغاتی کیش مهر

ویدئوی تبلیغاتی آموزش عکاسی کیش مهر

۱۳۹۶/۱/۲۱ » نویسنده: واحد آموزشی موسسه کیش مهر
نمونه کار یکی از هنرجویان ساخت تیزر

نمونه کار یکی از هنرجویان ساخت تیزر

نمونه کار خانم نظران ، از هنرجویان دوره آموزشی ساخت تیزر کیش مهر که در سال 90 برای کار پایان دوره ارائه داده بودند. توجه : ویدئو فاقد صدا می باشد .

۱۳۹۶/۱/۲۱ » نویسنده: واحد آموزشی موسسه کیش مهر
Camera Holder

Camera Holder

نمونه ای از بهترین گجت چند کاره بعنوان نگهدارنده ، سر سه پایه

۱۳۹۶/۱/۲۰ » نویسنده: واحد آموزشی موسسه کیش مهر